VINCI-PLAY línia de fusta

<b>Silmar[/b] li ofereix la nova línia <b>Wood de Vinci-Play[/b] realitzada amb una excel·lent estructura de fusta laminada de pi 90 x 90 mm ​​tractada en autoclau profunda segons norma europea, la part superior està protegida per tapa de polipropilè. Els muntants disposen d'ancoratges metàl·lics per ser encastats en el paviment o bé cargolats a la solera de formigó. Les plataformes de fusta són anti lliscants, així com les parets d'escalada; els sostres i panells laterals són realitzats de polietilè d'alta densitat, resistent a les condicions atmosfèriques i al vandalisme. Tots els cargols vista és d'acer inoxidable; els cargols encastada, en acer, està protegida amb taps de plástico.No hi ha vores esmolades o esquerdes que suposarien un perill per al cap, els dits o qualsevol altra part del cos. Les cordes són d'acer embolicat amb polipropilè, i són unides per elements de plàstic resistent; els tobogans són d'acer inoxidable amb laterals de polietilè HDPE. Passamans i barres són d'acer inoxidable. Escriu-nos a www.silmarsl.es